Welkom!

Op deze website is informatie over mijn werk als psychosyntheticus en de diensten die ik aanbied te bekijken. Als psychosyntheticus ben ik opgeleid om de existentiële situatie vast te stellen en de problemen die zich daarin voordoen. De benadering van die problemen vanuit de psychosynthesemethodiek kan ook prima gebruikt worden voor coaching in een professionele omgeving en voor het geven van strategische adviezen met betrekking tot leiderschap- en organisatieontwikkeling.

Aandachtsgebieden:
- Voor ieder die op het punt in het leven is aangekomen, dat zin en zingeving in het werk of/en relatie niet meer voelbaar is.
- Voor ieder die speler wil worden in plaats van zich speelbal voelen.
- Voor ieder die afstemming en verbinding wil met zichzelf en met de andere(n).
- Voor ieder die patronen, die tot last zijn geworden, wil doorbreken.

Heb je na het bekijken van deze website nog vragen? Neem dan gerust contact met me op.Psychosynthese

Psychosynthese is een methode die tot doel heeft, verdieping en inzicht in het eigen functioneren te verkrijgen. Daarbij wordt gewerkt aan de individuele bewustwording via het daadkrachtig inzetten van specifieke modellen en technieken. Psychosynthese activeert de scheppende functies die nodig zijn om te zien wat mogelijk is en om te verwezenlijken wat haalbaar is.

Terreinen waar psychosynthese inmiddels haar nut heeft bewezen:
- Opvoeding en onderwijs
- Tussenmenselijke relaties en groepsrelaties
- Psychohygiëne ter preventie van emotionele moeilijkheden
- Leiderschapsontwikkeling
- Organisatieverandering

De professionele bemoeienis kan betrekking hebben op:
- een individu
- een team of groep
- een organisatie en/of organisatiestructuur

De psychosyntheticus maakt gebruik van een protocol genaamd "het Interventieplan". Daarbij wordt door de psychosyntheticus weloverwogen gebruik gemaakt van mentale trainingstechnieken. Het uiteindelijke doel is om bewustwording tot stand te brengen waarbij de dingen anders gezien worden, zodat er daarna mogelijk ook andere dingen gezien worden. Daarna kunnen de dingen anders gedaan worden. In de gecreëerde ruimte kunnen er daarna andere dingen gedaan worden.Particulieren

De professionele bemoeienis zal ten eerste bestaan uit de vaststelling van het punt waar jij je momenteel in je leven bevindt en van de problemen die zich daar voordoen. Problemen die een stagnatie veroorzaken in je persoonlijke “ont…wikkeling.” Meestal verergert de situatie wanneer je pogingen onderneemt om de situatie op te heffen. Als psychosyntheticus kan ik je van dienst zijn wanneer je de problemen niet meer op jouw manier kunt oplossen en helder (uit)zicht op jouw toekomst is verdwenen.

Ik zet tijdens de sessies mentale trainingstechnieken in. Deze worden veelal als ondersteunend ervaren, wanneer er naar innerlijke verdieping en inzicht in het eigen functioneren gezocht wordt. Psychchosynthese bevordert individuele bewustwording via het daadkrachtig inzetten van specifieke modellen en technieken.

Als psychosyntheticus werk ik met een protocol genaamd "het Interventieplan". Het interventieplan heeft tot doel om je problemen op te lossen of de invloed daarvan te verkleinen. Middels dit plan word je medeschepper en co-creator van je eigen proces, waarbij je geen patiënt, maar opdrachtgever bent. Samen kijken we naar en werken we aan de verwezenlijking van de gestelde doelstelling.

Tarief particulieren: € 60,- per uur (incl. BTW)Bedrijven

Ik kan u van dienst zijn op de volgende terreinen:

1. Individuele coaching en begeleiding voor werknemers die aan persoonlijke, dan wel arbeid gerelateerde problemen lijden en die daarmee het welzijn van zichzelf en daarmee bewust of onbewust het collectieve welzijn beïnvloeden. Wanneer u als werkgever signalen waarneemt bij uw werknemer die wijzen op structureel verlies van betrokkenheid en energie, is het de hoogste tijd om de psychohygiëne aan te pakken. Hierbij kan ik u mijn diensten aanbieden. De gebruikte methode is doeltreffend en effectief en zal in de meeste gevallen tot duurzaam herstel leiden. Uiteindelijk kunt u kosten omtrent ziekteverzuim besparen en het welzijn en de betrokkenheid van uw werknemer zullen toenemen.

2. Teambegeleiding bij het oplossen van vraagstukken die liggen op het vlak van onderlinge afstemming. De individuele bewustwording van de afgelopen decennia heeft ertoe geleid, dat de collectieve moraal en haar regelgeving minder betekenis hebben gekregen. De behoefte aan samenhang en gemeenschapszin (ook in de bedrijfscultuur) is echter niet verdwenen. De kwaliteiten die mensen laten stralen kunnen (her)ontdekt worden door vanuit de gedachte “eenheid door verscheidenheid” samenwerking te optimaliseren.

3. Op organisatorisch/leiderschap niveau is het "sparren" een mogelijkheid. Door vragen te blijven stellen ten aanzien van zingeving en ethisch besef is er een voortdurende mogelijkheid tot groei en bewuste of/en onbewuste verwerkelijking van de potentie.

Tarief bedrijven: Op aanvraagEven voorstellen

Mijn naam is Frans van de Goor (geboren 1956 te Eindhoven). Aanvankelijk was ik werkzaam in het onderwijs. Na een fase van persoonlijke en beroepsheroriëntering kwam er een sterk verlangen naar innerlijke verdieping, zingeving en om een bijdrage te willen leveren aan de "wereld van morgen". In 2005 ben ik met de 5-jarige Hbo-opleiding Psychosynthese (Utrecht) gestart. Met een onderbreking van een jaar heb ik op 5 juli 2011 mijn bachelorsdiploma in ontvangst mogen nemen. Mijn nieuwe beroep is Psychosyntheticus en ik ben opgeleid om ondersteuning te bieden aan individuen en aan organisaties bij de oplossing van existentiële vraagstukken.

Door persoonlijke ervaring ben ik tot de overtuiging gekomen dat het vooral uitmaakt "hoe" je de dingen doet, vanuit welke energie en vanuit welke emotie. Het maken van keuzes laat zien wie je bent, persoonlijke talenten kunnen je daarbij helpen.

Inmiddels zijn er drie boeken van mij gepubliceerd (hieronder opgenomen). Deze boeken zijn handreikingen voor persoonlijke ontwikkeling en zelfactualisatie. De boeken zijn o.a. te koop via Bol.com.

Interessevelden: geestelijke gezondheidszorg, filosofie en mens en maatschappij in het algemeen.

“VOEL je Leven” (2019) "Uit je dak denken" (2018) "Vreemde Kost" (2017)


Ervaringen

Manager van een multinational (36, man)
“De tijd voor ik bij Frans kwam ben ik nog nooit in aanraking geweest met psychische hulpverlening of mental coaching. Op het werk kreeg ik regelmatig terug, dat ik te weinig grip had op mijn team. Samen met Frans ben ik gaan onderzoeken of “de grip” het probleem was, of dat er meer aan de hand was. Al snel ging het in de sessies over bezield leiderschap, waarin “ik” zichtbaar en hoorbaar zou kunnen zijn in mijn “menszijn” en in mijn rol als manager. Door bewust te worden van mijn mogelijkheden en begrenzingen kwam ik bij mijn authentieke energie die ik als jonge man voelde. Ik kreeg weer plezier in mijn werk en dit had een positief effect op mijn team. Door mijzelf beter te begrijpen, kan ik de anderen beter begrijpen.”
HR-medewerker (38, man)
“Frans heeft mij geholpen om mezelf beter te begrijpen. Mijn gedachten en gevoelens zijn nu beter in evenwicht en ik laat mij niet meer overspoelen door de waan van de dag. Door beter inzicht te krijgen in mijn doen, ben ik nu zelf de regisseur geworden om de keuze te maken om dingen te laten. Ik voel en leef bewuster en plezieriger.”

Ondernemer (43, vrouw)
“Ik liep al jaren tegen dezelfde problemen aan. Het lukte mij niet om die vicieuze cirkel te doorbreken. Mijn zaak liep al die tijd goed, maar keer op keer liep ik op het persoonlijke vlak vast. Een vriendin tipte mij om eens een kijkje te nemen bij PsychosynthesePraktijkMierlo. Mijn vriendin had een goede ervaring met de werkwijze van psychosynthese. Met Frans klikte het meteen. Hij zag en hoorde mij echt. De sessies die wij hadden waren helend voor mij, omdat ik steeds dichter bij mijzelf en mijn issues kwam. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in mijn eentje voor mijn proces stond, Frans bleef al die tijd in de buurt. Uiteindelijk ben ik degenen die zelf keuzes maakt en verantwoordelijkheid voor die keuzes gaat dragen en………op een of andere manier voelde ik mij steeds zekerder, energieker, minder bezwaard en meer in verbinding met wat ik echt wil en wie ik wil zijn.”
Bedrijfsleidster (32, vrouw)
“Ik vond het belangrijk om mijn problemen aan iemand die verder van mij af stond en onafhankelijk was te vertellen, want ik merkte dat mijn directe omgeving emotioneel te dicht bij mij betrokken was. Zij konden mij niet verder helpen. Ik heb door de gesprekken met Frans een manier gevonden om negatieve gedachten te herkennen en ze te transformeren. Daarnaast was het noodzakelijk om helder te krijgen wat ik wil zijn en hoe ik wil zijn. Ik ben degene die keuzes maakt en aanvaart de verantwoordelijkheden. Ik voel mij geen speelbal meer, maar ben een gelukkige speler geworden."

Zorgcoördinator (52, vrouw)
“Na stevige burn-outklachten ben ik bij een psycholoog terecht gekomen. Het klikte echter niet goed tussen ons en mijn klachten verminderden niet. Ik kreeg een tip van mijn zwager om eens contact te zoeken met Frans van de Goor. Ik bezocht zijn website en werd vooral getriggerd door die wereld van psychosynthese waar ik voor die tijd nog nooit van gehoord had. Frans heeft mij geleerd om weer in contact te komen met wie ik ben en waarom ik ben. Hij zei dat je jezelf nooit kwijt kunt raken, maar dat het wel kan dat je jezelf niet meer kunt voelen en je waarden die belangrijk voor je zijn niet meer leeft. Ik leef nu de herboren versie van mijzelf.”